zlúčenina 4

Nájdite články alebo patenty abstrahované v období 1957-1961, obsahujúce informácie o nasledovnej zlúčenine