zlúčenina 3

Nájdite články alebo patenty abstrahované v období 1957-1961, obsahujúci nformácie o nasledovnej zlúčenine.