3,4-disubstituované

V rokoch 1990 – 2000 nájdite všetky práce, ktoré uvádzajú prípravu 3,4-disubstituovaných tiofénov.

Uveďte plnú bibliografickú citáciu a označte tie práce, ktoré sa nachádzajú v SCHK.