fulvén

Nájdite práce, v ktorých sa používa fulvén a jeho deriváty ako komponenty v cykloadičných reakciách. Prezrite obdobie 1990 – 1995.