vodivé polyméry

V období po 2000 nájdite 5 prác zaoberajúcich sa vodivými organickými polymérmi na báze oligomérov tiofénu.