griseofulvín

Nájdite informácie o griseofulvíne. Načo sa používa, akú ma štruktúru a jednu prácu, popisujúcu jeho syntézu. Napíšte, z čoho táto syntéza vychádzala, koľko mala krokov a aký mala celkový výťažok.