Doxepin

Zistite, aká účinná látka je v lieku Doxepin, na čo sa liek používa a ako sa účinná látka pripravuje (jedna syntetická práca).