Tetrahedron Letters 51

Vyhľadajte článok pomocou online chemických databáz

Tetrahedron Letters 51 (2010) 2396–2399

-          Stiahnite si to na svoj počítač a pošlite ako vypracované zadanie. Prvú reakčnú schému nakreslite v ISIS/Draw (alebo ChemSketch)!