amphetamine

www.reaxys.com

-          Nájdite 2 reakcie, v ktorých sa amfetamín (amphetamine) využíva ako východisková látka (starting material) a nakreslite v ISIS/Draw (alebo ChemSketch)!