p-aminobenzoic acid

www.reaxys.com

-          Nájdite 3 spôsoby na prípravu kyseliny p-aminobenzoovej (p-aminobenzoic acid) a nakreslite v ISIS/Draw (alebo ChemSketch)

-          Vypíšte jej molekulovú hmotnosť, CAS registration number a sumárny vzorec