Lebbink 1939

Nájdite informácie o článku publikovanom autorom H.O. Lebbink v roku 1939:

  1. C.A. odkaz
  2. 2. Názov práce
  3. 3. Autorov
  4. Názov časopisu, ako aj informáciu, či sa nachádza v SCHK.