O Farrell 1930

Nájdite informácie o článku publikovanom autorom W.R. O"Farrell v roku 1930:

  1. C.A. odkaz
  2. 2. Názov práce
  3. 3. Autorov
  4. Názov časopisu, ako aj informáciu, či sa nachádza v SCHK.
  5. Pomocou Science Citation Indexu zistite, koľko je na túto prácu citácií.