nitrobenzene

Vyhľadajte článok podľa kľúčového slova: nitrobenzene

Rok: 2009

-          Vypíšte názov, autorov a abstrakt prvých dvoch článkov! Nakreslite vzorec v ISIS/Draw (alebo ChemSketch)!