9b. Výpočet kaskády, keď poznáme pomer objemov členov

Reakcia A + B → R + S prebieha v kaskáde 4 reaktorov. Objemy reaktorov sú v pomere 1:1,5:2:3, teplota je v každom reaktore rovnaká. CA0 = CB0 = 0,2 mol/dm3.

Prvý člen sa testuje v testovacej prevádzke. Hodnoty získané z testovacej prevádzky sú v tabuľke.

τ(min)

CA

6,63

0,181

25,4

0,15

63,5

0,12

114,3

0,10

444,4

0,06

 

Vypočítajte objem jednotlivých reaktorov aj koncentrácie látok v nich, ak konverzia v poslednom reaktore má byť XA = 0,75  pri objemovom prietoku V = 10 dm3/min !