Weekly outline

 • 1 Materiálová bilancia potravinársky procesov bez chemických reakcií

  • 1 časť, Materiálové bilancie bez chemických reakcií File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Príklad 1. Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 2 Materiálová bilancia potravinársky procesov s chemickými reakciami

  • 2 časť, Materiálová bilancia potravinárskych procesov s chemickými reakciami File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Vzorce pre bilanciu s chem. reakciami File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Príklad 2. Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 3 Príklady použitia stavovej rovnice v potravinárskych procesoch

  • 3 Príklady použitia stavovej rovnice v potravinárskych procesoch File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Príklad 3 Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 4 Tok tekutín

  • 4 Tok tekutín v potravinárskych procesoch File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Príklad 4 Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 5 Prestup tepla

  • 5 Prestup tepla File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Príklad 5 Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 6 Prestup tepla

  • 6 Prestup tepla pokračovanie File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Príklad 6 Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 7 PROCESY NEVYŽADUJÚCE TEPELNÚ ENERGIU, Úprava suroviny

  • Úprava surovín File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • Otázka na triedenie a zmenšenie veľkosti častíc pevných potravín Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
 • 8 Miešanie a tvarovanie

  • Miešanie a tvarovanie File
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba
  • 8 Otázky k miešaniu a tvarovaniu Quiz
   Restricted Not available unless: Your Email address contains stuba