Topic outline

 • Topic 1

  Semestrálny projekt I

 • Topic 3

  Semestrálny projekt II

 • Topic 4

 • Topic 5

  Semestrálny projekt III

  Odovzdanie projektov a prezentácií


 • Topic 6

 • Topic 7

  Odborná prax


 • Topic 8