Topic outline

 • Topic 1

  Restricted Available until 25 February 2018, 11:55 PM

  Cvičenie: Kinematika
  Otvorené v termíne: 12.02.2017-25.02.2018

 • Topic 2

  Restricted Available until 11 March 2018, 11:55 PM

  Cvičenie: Zložený pohyb
  Otvorené v termíne: 26.02.2018-11.03.2018

 • Topic 3

  Restricted Available until 25 March 2018, 11:55 PM

  Cvičenie: Energia a hybnosť
  Otvorené v termíne: 12.03.2018-25.03.2018

 • Topic 4

  Restricted Available until 8 April 2018, 11:55 PM

  Cvičenie: Bernoulliho rovnica
  Otvorené v termíne: 26.03.2018-08.04.2018

 • Topic 5

  Restricted Available until 22 April 2018, 11:55 PM

  Cvičenie: Hookov zákon
  Otvorené v termíne: 09.04.2018-22.04.2018

 • Topic 7

  Restricted Available until 6 May 2018, 11:55 PM

  Opravný test

  (Z poverenia vedúceho katedry pridávame opravný test.)
  Otvorený v termíne: od 23.04.2018-06.05.2018

 • Topic 8

  Restricted Available until 20 May 2018, 11:55 PM

  Opravný test II

  (Z poverenia vedúceho katedry pridávame druhý opravný test.)
  Otvorený v termíne od 07.05.2018-20.05.2018