Prehľad témy

 • 1. Prednášky

  (1. týždeň semestra, čas a miesto podľa rozvrhu)

   

  Stručné oboznámenie s jednotlivými témami a spôsobom práce na Semestrálnom projekte.

  Účasť všetkých študentov na prednáškach je povinná!

  • 2. Výber témy

   (1. - 2. týždeň semestra)

    

   Študenti si po absolvovaní prednášok zvolia tému svojho projektu.

   • 3. Vypracovanie semestrálneho projektu

    (2. - 13. týždeň semestra)

     

    Práca na projekte prebieha v skupine maximálne 5 študentov pod vedením školiteľa zvolenej témy. Projekt, ako spoločné dielo všetkých členov skupiny v rozsahu 20 strán, je potrebné odovzdať školiteľovi najneskôr počas 13. týždňa semestra.

   • 4. Prezentácia semestrálneho projektu

    (14. týždeň semestra)

     

    Počas 14. týždňa semestra sa uskutoční obhajoba výsledkov práce študentov pred komisiou (15 min. + 5 min. diskusia), pomocou prezentácie v PowerPointe (alebo inom nástroji na tvorbu prezentácií).

    • 5. Hodnotenie

      

     Hodnotenie (klasifikovaný zápočet) udelí a zapíše školiteľ projektu na základe návrhu komisie, pred ktorou sa uskutočnila obhajoba projektu. Nutnou podmienkou pre získanie zápočtu je odovzdanie práce v stanovenom termíne a prezentácia výsledkov pred komisiou.