Topic outline

 • Topic 1

  WORD 1: Základy práce s textom a dokumentom

 • Topic 2

  WORD 1: Formát a štýl textu, parametre strany

 • Topic 3

  WORD 1: Tabuľky. Ďalšie nástroje a služby

 • Topic 4

  WORD 1: Vzorce, symboly, textové polia. Nastavenie pracovného prostredia. Šablóny.

 • Topic 5

  WORD 1: Sledovanie zmien, komentáre, poznámky pod čiarou

 • Topic 6

  WORD 2: Úloha 1

  Základy práce s dokumentom a textom

 • Topic 7

  WORD 2: Úloha 2

  Štýly, šablóny, vkladanie Obsahu, Registrov, číslovanie strán.


 • Topic 8

  WORD 2: Úloha 3

  Písanie vzorcov, vytváranie tabuliek, vkladanie objektov.

 • Topic 9

  WORD 2: Úloha 4

  Kontola pravopisu, automatický text, automatizácia pošty, vytváranie a využívanie makier.


 • Topic 10

  WORD 2: Úloha 5

  Sledovanie zmien, porovnávanie a zlučovanie dokumentov. Prepájanie viacerých dokumentov, prepájanie s inými typmi aplikácií.