Priemyselné riadiace systémy: All participants

Filters

21 September - 27 September

Assignment Assignment Úvodné zadanie - Poznaj svoje PLC

5 October - 11 October

Quiz Quiz Test PLC 1 priprava

Assignment Assignment Zadanie na cvicenie - PLC 1 - logic

12 October - 18 October

Assignment Assignment Zadanie na cvicenie - PLC 2 - Svetlo na chodbe

19 October - 25 October

Assignment Assignment Zadanie na cvicenie - PLC 2 - semafor

26 October - 1 November

Folder Folder súbory k cvičeniu pre pomocné videá