Aplikovaná štatistika (Krivoňáková): Všetci účastníci

Filtre

Úvod

Adresár Adresár 01 Prednáška

Adresár Adresár Cvičenie 01

1 Popisné miery štatistických súborov

Adresár Adresár 02 Prednáška

Adresár Adresár Cvičenie 02