Náplňou predmetu optimalizácia je osvojiť si činnosť zameranú na utváranie najlepších, najvhodnejších a najvyhovujúcejších podmienok na uskutočnenie plánu, programu a pod.