Základy automatizácie: všetko o skúškach (termíny, príprava na ne), niektoré materiály z prednášok a veľa ďalšieho.