Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s výrobou priemyselne najdôležitejších organických chemikálií.