Prednášky poskytnú informácie o súčasnom stave implementácie biotechnologických procesov vo farmaceutickom priemysle. Budú vysvetlené metódy a postupy prípravy biologických systémov so schopnosťou nadprodukcie sekundárnych metabolitov a biofarmaceutík. Zvlášť bude venovaná pozornosť technologickýcm postupom, v ktorých sa využívajú mikroorganizmy na komerčnú produkciu mikrobiálnych produktov (antibiotiká, terpény, inhibítory enzýmov, imunomodulátory). Záver kurzu bude patriť najnovším výskumom a rekombinantným technológiám aplikovaným v príprave biofarmaceutík.