Modelovanie a správanie sa dynamických procesov, uzavretý regulačný obvod, analýza a návrh regulátorov. Problémy sú riešené v programovom prostredí MATLAB s plnou podporou cez Internet.