Študenti získajú poznatky pre pochopenie podstatných vedomostí a získanie zručnosti pri práci s biologickým materiálom. Oboznámia sa s technologicky využiteľnými biochemickými procesmi, mechanizmami regulácie metabolizmu a využitia živých organizmov alebo ich súčastí najmä v potravinárskej, farmaceutickej, chemickej technológii a pri ochrane životného prostredia.