Laboratórne postupy zahŕňajú základné metódy enzymologie na izoláciu enzýmov z rôznych zdrojov a stanovenie enzýmovej aktivity; kinetika enzýmových reakcií. Študenti pracujú s voľnými a imobilizovanými enzýmami. Na kvantitatívnu analýzu a identifikáciu metabolitov je využívaná chromatografia a spektrofotometria