Prednášky tohto predmetu sú zamerané na štúdium štruktúry a funkcie enzýmov, enzýmovú kinetiku, mechanizmus enzýmových reakcií, izoláciu a purifikáciu enzýmov, imobilizáciu enzýmov, biosenzory, využitie a aplikáciu enzýmov v praxi.