Základné charakteristiky biochemických technológií. Produkty biotechnologických výrob a ich využitie v praxi. Výchova

študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického problému. Referáty zo separátov

a odborných časopisov. Záverečný test.