Algoritmizácia v linuxovom prostredí.
Tento semester budeme prepájať počítač Raspberry PI 3, senzorickú stanicu a Dron.
Predpokladá sa základná znalosť práce bash.
Predpokladané absolvovanie predmetu - Operačné systémy