Predmet sa zameriava na základy počítačových sietí, ktoré získavajú v oblasti automatizácie stále dôležitejšiu úlohu. Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti a znalosti v oblasti základov počítačových sietí. Oboznámia sa so základmi dvoch modelov potrebných na plánovanie a implementáciu sietí: OSI a TCP/IP. Oboznámia sa s rozličnými sieťovými zariadeniami, schémami sietí, typmi médií, ktoré prenášajú informácie, LAN/ WAN technológiami a protokolmi, bezpečnosťou a bezdrôtovým prenosom. Predmet taktiež oboznámi so základmi Internetu, smerovačmi, prepínačmi, ich vzájomnou komunikáciou a VLAN segmentáciou.