Identifikácia spojitých a diskrétnych dynamických procesov na základe spracovania prechodových, frekvenčných charakteristík a pomocou metódy najmenších štvorcov.