Rozsah:40 hod
40 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC.
Učebné osnovy:
 1. Úvod do sveta WWW - World Wide Web.
 2. Úvod do jazyka HTML - syntax, často používané TAGy.
 3. Programy uľahčujúce tvorbu stránok - prehľad a porovnanie.
 4. Tvorba stránok pomocou programu MS Word 2000 / 97, Open Office - základy.
 5. Prepojenie stránok - hyperlinky. Tabuľky.
 6. Úvod do tvorby formulárov, kontrola údajov, posielanie súborov a elektronickej pošty.
 7. Rámce - syntax, mená, ciele, ovládanie.
 8. Grafické prvky - účel a použitie.
 9. Internet Explorer a Netscape Navigator (Mozilla) - porovnanie a kompatibilita.
 10. Testovanie, zverejnenie a údržba stránok - v lokálnej sieti a na vzdialenom serveri pomocou programu WinSCP (FTP).
 11. Rady a tipy na záver.
Ciele:Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou tvorby stránok WWW a možnosťami ich uverejnenie na serveri typu MS Windows alebo Unix. Naučia sa samostatne vytvárať stránky priamo v jazyku HTML i pomocou osobitných programov, spájať ich s inými stránkami v sieti pomocou hyperlinkov a obohacovať ich o grafické a iné funkčné prvky. Okrem teoretickej výuky kurz obsahuje dostatočný priestor aj na praktické overenie získaných poznatkov a na experimentovanie. V priebehu kurzu si každý účastník môže vytvoriť vlastnú webovú stránku.
Literatúra:
 1. Tatters, W., Kolář, D., Ryšánek, M.: WWW - World Wide Web. UNIS Publishing, 1996.
 2. Young, J. M., Bráza, J., Voráček, K.: Office 97 - tvorba dokonalých WWW stránek. GRADA Publishing, 1998.
 3. Kosek J.: HTML - tvorba dokonalých WWW stránek. GRADA Publishing, 1998.
 4. Hlavenka, J., Sedlář, R.: Vytváříme WWW stránky. Computer Press, 1997.