Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet

8h samostatné vypracovanie dokumentu v predpísanej forme
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Učebné osnovy:Spustenie Wordu, základná obrazovka - menu a dialógové okná.
Práca s dokumentom, otvorenie dokumentu, uloženie dokumentu.
Základné techniky práce s Wordom. Písanie textu. Vyhľadávanie a nahrádzanie znakov v texte. Formátovanie stránky. Formátovanie dokumentu, štýly a ich definovanie. Vytvorenie záhlavia a zápätia. Automatické opravy. Kontrola pravopisu.
Písanie vzorcov a matematických výrazov. Vkladanie symbolov.
Vkladanie obrázkov. Vytváranie rámikov.
Písanie textu do viacerých stĺpcov.
Tlač dokumentov.
Rozširujúce techniky práce s Wordom. Písanie textu do viacerých stĺpcov.
Tvorba tabuliek.
Racionalizácia pri písaní textu. Komentáre a poznámky pod čiarou. Sledovanie zmien. Obálky a štítky. Hromadná korešpondencia.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopní samostatne vytvárať dokumenty.
Literatúra:
  1. Brož, M.: MS WORD 2000. Základná príručka. Computer Press, Praha 1999.
  2. Palas, M., Pechar, J.: Word 2000 snadno a rychle. Grada, Praha 1999.
  3. Pecinovský, J., Pech J.: Word 2000. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada, Praha 1999.