Garant:Doc. Ing. Ján Sásik CSc.
Rozsah:20 hod
4 h úvodný workshop
8 h praktických cvičení
4 h vypracovanie zadania
4 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Základné skúsenosti pri práci s osobným počítačom a operačným systémom Windows.
Všeobecné základy problematiky priemyselných riadiacich systémov.
Učebné osnovy:
 1. Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI ProTool Základný kurz zameraný na problematiku vizualizácie procesov prostredníctvom SCADA-HMI softvéru ProTool s využitím riadiacich systémov SIMATIC S7 300 a S7 400. Úvod do riadiacich systémov S7 300 a S7 400 firmy Siemens. Návrh a relizácia prepojenia medzi vizualizačným systémom a riadiacim systémom. Prostriedky pre vizualizáciu systémov OP-7, OP17, OP-27, MP-270, TP-070, TP-170, TD-200. Základné popis vizualizačného systému ProTool. Postup práce pri návrhu vizulizácie riadenej technológie, logické štrukturovanie obrazoviek a informačných polí. Diagnnostické a poruchové hlásenia - správa, archivácia, potvrdzovanie. Archivácia a spracovanie nameraných údajov. Tvorba dokumentácie. Práca s textovým displejom TD 200 a grafickým dotykovým panelom TP 7. Návrh a vytvorenie vizualizačného programu prostredí ProTool. Online testovanie vytvoreného vizualizačného programu a hľadanie prípadných logických chýb.
 2. Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI WinCC Základný kurz zameraný na problematiku vizualizácie procesov prostredníctvom SCADA-HMI softvéru WinCC s využitím riadiacich systémov SIMATIC S7 300 a S7 400. Úvod do riadiacich systémov S7 300 a S7 400 firmy Siemens. Prostriedky pre vizualizáciu systémov OP-7, OP17, OP-27, MP-270, TP-070, TP-170, TD-200. Návrh a relizácia prepojenia medzi vizualizačným systémom a riadiacim systémom. Základné popis vizualizačného systému WinCC. Postup práce pri návrhu vizulizácie riadenej technológie, logické štrukturovanie obrazoviek a informačných polí. Diagnostické a poruchové hlásenia - správa, archivácia, potvrdzovanie. Archivácia a spracovanie nameraných údajov. Tvorba dokumentácie. Práca s priemyselným počítačom SIMATIC Panel PC. Návrh a vytvorenie vizualizačného programu prostredí WinCC. Online testovanie vytvoreného vizualizačného programu a hľadanie prípadných logických chýb.
Ciele:Po absolvovaní modulu Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI ProTool by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípom logického riadenia a riadenia so spätnou väzbou
 • rozumieť činnosti riadiacich systémov
 • rozumieť štruktúre vytvárania vizualizačných systémov
 • navrhnúť vhodnú vizualizačnú stratégiu pre vybranú aplikáciu
 • vytvoriť vizualizačnú stratégiu v prostredí ProTool
 • otestovať vizualizačnú stratégiu
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Po absolvovaní modulu Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI WinCC by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípom logického riadenia a riadenia so spätnou väzbou
 • rozumieť činnosti riadiacich systémov
 • rozumieť štruktúre vytvárania vizualizačných systémov
 • navrhnúť vhodnú vizualizačnú stratégiu pre vybranú aplikáciu
 • vytvoriť vizualizačnú stratégiu v prostredí WinCC
 • otestovať vizualizačnú stratégiu
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Literatúra:
 1. www.siemens.com