Enológia, veda o víne. Chemickotechnologický a mikrobiologický obraz vína, jedného z najstarších biotechnologických produktov. Súčasné trendy a stratégie vinárstva. Premena hroznového muštu na víno; možnosti biologickej, bioinžinierskej a fyzikálno-chemickej regulácie kvasného procesu. Spoznanie procesov tvorby a zrenia vína. Intaktné metódy školenia a fyzikálnej stabilizácie vína. Choroby a chyby hroznového vína. Chemická a senzorická analýza vína. Kategorizácia a klasifikácia hroznových vín.