Informačné technológie 1 pre manažérov: všetky informácie o predmete, materiály z prednášok, zadania na cvičenia, testy a veľa ďalšieho.