Kurz je zameraný na zopakovanie programovania a tvorby algoritmov v jazyku C, s postupným prechodom, cez výučbu štruktúr v jazyku C, na objektovo orientované programovanie a tvorbu algoritmov v jazyku C++.