Priemyselné riadiace systémy, zber a základné spracovanie procesných veličín, snímače procesných veličín, akčné členy a pohony, regulačné ventily, frekvenčné meniče, kompaktné regulátory, procesné stanice, PLC, distribuované riadiace systémy, bezpečnosť riadenia.