Náplňou laboratórnych cvičení je zvládnuť modelovanie a simuláciu statických a dynamických vlastností zložitejších chemickotechnologických procesov, a to najmä procesov s rozloženými parametrami.