Priemyselný riadiaci systém FOXBORO
Analýza možností riadenia zadaného chemickotechnologického procesu. Návrh riadenia chemickotechnologického procesu pomocou riadiaceho systému FOXBORO. Vytvorenie projektu v prostredií ICC (Integrated Control Configurator). Vytvorenie vizualizačnej operátorskej obrazovky v prostredí FoxView.