Základy programovania v jazyku C. Opis jazyka, základné algoritmy a ich použitie pri tvorbe programov. Osvojenie si základov jazyka ako prípravu pre pokročilejšie algoritmy v Programovaní II a použitie pre štúdium jazyka C++