Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
8h samostatné vypracovanie prezentácie
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Nutné: znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Odporúčané: práca s textovým editorom Word.
Učebné osnovy:Spustenie PowerPointu, základná obrazovka - menu a dialógové okná. Vytváranie, otváranie a ukladanie prezentácie. Práca v rôznych zobrazeniach. Práca so snímkami. Písanie, vkladanie a formátovanie textu. Práca s rovnicami, tabuľkami a grafmi. Kreslenie objektov a práca s nimi. Vkladanie obrázkov. Kontrola pravopisu a odstraňovanie preklepov. Vytvorenie prezentácie vo forme plagátu. Ako navrhovať elektronické prezentácie. Vytvorenie prezentácie na obrazovke. Diapozitívy. Spustenie prezentácie a samotná prezentácia. Ako pracovať s prezentáciami na sieťach intranet a sieti Internet.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopní samostatne vytvárať prezentácie a prezentovať ich.
Literatúra:
  1. Bříza, V.: PowerPoint 2002 snadno a rychle. Grada, Praha 2001.
  2. Hradský, J.: Powerpoint 2003 snadno a rychle. Grada, Praha 2003.
  3. Pecinovský, J.: PowerPoint v kanceláři. Typické činnosti krok za krokem. Grada, Praha 2003.