Základný kurz biotechnológie pre bakalárske štúdium. História biotechnológie, Biotechnologické postupy, suroviny, zariadenia , Chemické, potravinárske, farmaceutické, environmentálne a agro - biotechnológie. Ekonomické, ekologické, právne a etické aspekty biotechnológie.