Cieľom predmetu je naučiť sa pracovať v operačných systémoch UNIXového typu. Je objasnená filozofia a princípy otvoreného softvéru, nadácia GNU. Základné princípy zahrňujú prácu so súbormi a adresármi, editáciu, vyhľadávanie a zámenu, príkazové interprety.
Viaceré časti (niektoré učebné texty a testy) sú v angličtine. Praktická výučba prebieha na tenkých klientoch pod operačným systémom Linux a Raspberry PI na linuxových distribúciách debianovského typu (kubuntu, rasbian).