Cieľom je zdokonaliť vedomosti a zručnosť pri práci s počítačom a základnými programami pre prácu v kancelárii (kancelárske balíky), konkrétne práca s MS Office a operačným systémom.