Kurz je venovaný modelovaniu a simulácii vybraných typov chemickotechnologických procesov