Kurz Dynamika procesov je venovaný modelovaniu vybraných typov chemickotechnologických procesov.