Získať prehľad o službách knižníc, informačných a databázových centier, o možnosti ich využívania.